De eigenaar van de Dorpskerk, erfgoedstichting Alde Frsykje Tsjerken laat de exploitatie over een Plaatselijke Commisies die voortkomen uit de lokale gemeenschap. De organisatie van de Dorpskerk Huizum bestaat uit ca. 60 vrijwilligers, die zich met hart en ziel voor de kerk inzetten.

De Plaatselijke Commissie is als volgt samengesteld:

 • Gerk Koopmans, voorzitter
 • Dirk Oosterhaven, vice-voorzitter
 • Alie Kooyman, secretaris
 • Menno de Lange, penningmeester
 • Peter Popken, beheer gebouwen
 • Ingrid Halfhide, vrijwilligerscoördinator
 • Elly Bloem, muziek
 • Sjoerd Munniks, exposities
 • Peter de Haan, lezingen
 • Jan de Vries, p.r.
 • Eltje Duisterwinkel, algemeen / nieuwsbrieven.

De eerste vier genoemde personen vormen het Dagelijks Bestuur.

De werkzaamheden worden verricht door de werkgroepen Muziek, Lezingen, Exposities, Hôf & Toer, PR, theater, Tsjerkepaad en Beheer. Daarnaast worden soms ad hoc werkgroepen samengesteld.

Heel belangrijk zijn alle vrijwilligers die zich bezighouden met het faciliteren van alle evenementen, zoals kosters, gastheren en -vrouwen, cateraars enz. Zonder hun inzet zou het hele raderwerk stilstaan. Hebt u interesse om van deze enthousiaste groep vrijwilligers deel uit te maken, meld u dan aan voor een gesprek via dorpskerkhuizum@gmail.com

Deel deze pagina