05 sep 20:00


In verband met de 150ste geboortedag van dr. G.A. Wumkes zal dr. J.D.Th. Wassenaar een lezing over deze belangwekkende Fries houden. 
De titel van de lezing luidt: 'Dr. G.A. Wumkes en Huizum'.
 
Na dertig jaar predikantschap (van 1894 tot 1924, respectievelijk te Hoorn op Terschelling, Zeerijp en Sneek) werd Wumkes in 1924 bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden. Hij vestigde zich toen in Huizum. 
De heer Wassenaar zal kort iets vertellen over Wumkes als predikant, historicus en bijbelvertaler. Hij was onder meer iemand die de in zijn tijd scherpe tegenstelling tussen rechtzinnig en vrijzinnig in de Nederlandse Hervormde Kerk probeerde te verzoenen. 
De spreker zal ook ingaan op de wetenschappelijke verdiensten van Wumkes, die in 1904 cum laude promoveerde en veel publicaties, vooral biografische, op zijn naam heeft staan.
En: samen met E.B. Folkertsma zorgde hij voor de volledige vertaling van de bijbel in het Fries. Hoofdmoot van de lezing is de relatie tussen Wumkes en Huizum. Wie kan daar beter over vertellen dan predikant en historicus Wassenaar, die zelf in Huizum gestaan heeft (1990-1996). Een aantal Huizumers die van betekenis geweest zijn voor de Friese Beweging in Huizum en daarbuiten, over wie Wumkes geschreven heeft, zal dan de revue passeren. 
De lezing van Wassenaar zal met tientallen foto’s van oud-Huizumers en oud-Huizum verluchtigd worden.
Een bijzondere avond voor liefhebbers van Friese (kerk)geschiedenis in het algemeen en lokale Huizumer historie in het bijzonder!
De entree voor de lezing bedraagt € 5,00. Kaarten zijn uitsluitend bij de ingang verkrijgbaar.
Gratis parkeren is mogelijk op het terrein tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).

 

Deel deze pagina