07 feb 20:00

De Epo van Douma Lezing door 'klimaatprofessor' Pier Vellinga. Titel: 'Onze Toekomst'.
Tevens onthulling bronzen sculptuur Slauerhoff in de Dorpskerk Huizum.

 

De lezing luidt ‘Onze Toekomst’. Prof. Vellinga behandelt even actuele als acute vragen zoals:

- Kunnen we hier blijven wonen als de zeespiegel meerdere meters stijgt?

- Kunnen we voedsel blijven produceren als wormen en insecten uit het landschap verdwijnen?

 

Prof. Vellinga gaat deze avond verkennen wat er qua klimaat, energie, water, enz. allemaal op ons afkomt en hoe we met die veranderingen als individu en als groep (dorp, stad, bedrijf, provincie, land, Europa) kunnen omgaan. Hij gaat niet alleen in op bedreigingen maar ook op kansen.
Het mooie is dat hij zijn lezing illustreert met vele voorbeelden die vooral gericht zijn op Friesland. Voorbeelden die niet alleen van belang zijn voor de bezoekers zelf maar niet minder voor hun (klein)kinderen.

Tussen de lezing en de pauze in zal theatermaker en Slauerhoffkenner Peter Vermaat een bronzen sculptuur van de dichter Slauerhoff onthullen. Deze is gemaakt door Ben van der Geest en krijgt een vaste plek in het waardevolle interieur van de Dorpskerk, het oudste (12e eeuw) monument van de stad Leeuwarden.

 

Pier Vellinga (1950) is hoogleraar Klimaatverandering en maatschappelijke implicaties aan de V.U. in Amsterdam waarvan hij 6 jaar vice-rector was en is ook verbonden aan Wageningen University.
In deeltijd is hij Directeur Water en Klimaat aan de Wadden Academie in Leeuwarden. Ook is hij o.a. voorzitter van het bestuur van Urgenda, organisatie voor innovatie en duurzaamheid. Vanwege zijn baanbrekende inzichten en publicaties wordt hij als pionier-wetenschapper internationaal bewonderd: hij trad o.a. op bij BBC, ABC, CNN en Discovery. Tot zijn vele internationale functies behoorde het mede oprichten van the International Panel on Climate Change (IPCC) dat in 2007 zelfs de Nobelprijs voor de Vrede ontving. De Dorpskerk Huizum is dan ook vereerd dat Vellinga bereid is de Epo van Douma Lezing te houden.

Epo van Douma was een belangrijke edele (1542-1602) in Huizum die vanwege zijn geloof naar Emden vluchtte. Hij schonk een van de kerkklokken aan de Dorpskerk en hij ligt daar begraven.

De entree voor de lezing bedraagt € 5,00. Kaarten zijn uitsluitend bij de ingang verkrijgbaar.
Kom op tijd want zeker in dit geval geldt: vol is vol.

Gratis parkeren tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).

 

Nadere inlichtingen: Peter de Haan, tel. 06-11592427.

 

Deel deze pagina