• 15-06-2019 13:30
  'Tsjerkepaad 2019' begint officieel op 6 juli 2019 maar voor de Dorpskerk Huizum wordt de periode 15 juni tot en met 14 september aangehouden. Die periode is de Dorpskerk Huizum op de zatermiddagen weer open voor 'Tsjerkepaad'. U bent als bezoeker van onze oude - maar zeer fraaie - kerk op de zaterdagmiddagen tussen 13.30 en 17.00 uur van harte welkom. Het thema van 'Tsjerkepaad' is dit jaar 'Kerk en kunst'. Tijdens 'Tsjerkepaad 2019' kunt u in onze dorpskerk ook de expositie van de Leeuwarder schilder Eddy Sikma, met als onderwerp 'Landschap & Huizum', bezichtigen. Bij de opening - op 15 juni - vertelt de schilder over zijn werk. Het Van Dam-orgel zal regelmatig worden bespeeld. Onze vrijwilligers zullen u graag een kopje koffie of thee aanbieden. Gratis toegang.
 • 05-09-2019 20:00
  In verband met de 150ste geboortedag van dr. G.A. Wumkes zal dr. J.D.Th. Wassenaar een lezing over deze belangwekkende Fries houden. De titel van de lezing luidt: 'Dr. G.A. Wumkes en Huizum'. Na dertig jaar predikantschap (van 1894 tot 1924, respectievelijk te Hoorn op Terschelling, Zeerijp en Sneek) werd Wumkes in 1924 bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden. Hij vestigde zich toen in Huizum. De heer Wassenaar zal kort iets vertellen over Wumkes als predikant, historicus en bijbelvertaler. Hij was onder meer iemand die de in zijn tijd scherpe tegenstelling tussen rechtzinnig en vrijzinnig in de Nederlandse Hervormde Kerk probeerde te verzoenen. De spreker zal ook ingaan op de wetenschappelijke verdiensten van Wumkes, die in 1904 cum laude promoveerde en veel publicaties, vooral biografische, op zijn naam heeft staan.
 • 03-10-2019 20:00
  'Slauerhoff, tussen onrust en weemoed' is een theatrale vertelling over het leven van Jan Slauerhoff, de verdoemde dichter die alleen in zijn gedichten kon wonen. Slauerhoff (1898-1936) werd in Leeuwarden geboren. In deze stad en op Vlieland heeft hij zijn jeugd doorgebracht. Tijdens zijn leven was hij scheepsarts, dichter en schrijver van romans en verhalen. Door zijn onrustige natuur voelde hij zich nergens thuis.
 • 18-10-2019 17:00
  Fryska is een ensemble dat bestaat uit vijf enthousiaste fluitisten uit het Noorden van ons land. Ze bespelen verschillende dwarsfluiten, van piccolo tot basfluit, waarmee ze een veelzijdig repertoire kunnen brengen. Het ensemble is in 2007 opgericht als fluitkwartet 'Four Flutes', maar is sinds september 2017 uitgebreid met een vijfde fluitiste. Vanaf dat moment is het 'Fryska Fluit Ensemble'. Het ensemble bestaat uit: Leontien van Nesselrooij, Simone Kampherbeek, Janine Siebesma, Marlies de Jager en Sonja de Haan. Naast fluitist zijn ze o.a. werkzaam als muziekdocent.
 • 26-10-2019 14:00
  De expositie wordt met een gevarieerd programma geopend op zaterdag 26 oktober 2019 om 14.00 uur en is daarna iedere zaterdagmiddag te bezichtigen van 13.30 tot 17.00 uur. Op 26 oktober (dag van opening) en 16 november (dag van sluiting) zijn er ook rondleidingen over de begraafplaats. De Dorpskerk Huizum nodigt U graag uit om deze expositie te bezichtigen. De toegang is gratis.
 • 31-10-2019 20:00
  Een aantal bekende Friezen delen bijzondere herinneringen aan een uitvaart met het publiek.
 • 02-11-2019 19:30
  Aanvang 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur) De Dorpskerk Huizum besteedt dit jaar opnieuw aandacht aan 'Allerzielen' en herstelt daarmee een eeuwenoude waardevolle traditie. We nodigen u graag uit voor een ingetogen uur waarin we de geliefden die ons zijn ontvallen gedenken en herdenken. Samen willen we een uur van verbondenheid creëren waarin ruimte is voor het branden van een kaars, voor poëzie, muziek en stilte. De toegang is gratis. U bent van harte welkom!
 • 15-11-2019 17:00
  Dit is een concert in de serie 'Muziek+' Organiste Gonny van der Maten, celliste Doris Hochscheid en pianist Frans van Ruth bundelen in dit concert hun krachten. Componisten Wouter van Belle (1958) en Rick van Veldhuizen (1994) ontvingen van Stichting Cellosonate Nederland een compositieopdracht voor deze bezetting. Een groter contrast dan tussen deze twee componisten is niet denkbaar: Van Belle, gevestigd organist en componist, schreef de toegankelijk 'Suite DFG' en gebruikte daarbij minimal music-achtige elementen en Zuidamerikaanse dansritmes, waardoor zijn werk een jazzy en dansant karakter krijgt. Van Veldhuizen, een aanstormend talent dat onlangs ook een opdracht kreeg van het Koninklijk Concertgebouworkest, schreef 'cōnflārī ' (samensmelten): een werk van etherische, bijna buitenaardse schoonheid, waarin hij gebruik maakt van onder andere boventonen in de cello en piano, die op bijzondere wijze met de verschillende registers van het orgel contrasteren of juist versmelten. Het trio speelt naast de twee nieuwe composities ook werken van onder andere Bach, Messiaen, De Falla en Schumann. In dit programma worden de grenzen van het ‘gewone concert’ opgezocht – zonder dat het muziektheater wordt of een concrete verhaallijn krijgt.
 • 17-11-2019 15:00
  Het is inmiddels een gewaardeerde traditie geworden: het jaarlijkse meezingconcert in de Dorpskerk Huizum. Het programma omvat weer vele meezingers. In de pauze is er de ‘Huizumer High Tea’ met een kop koffie of thee. De vrijwilligers van de Dorpskerk Huizum trakteren u daarbij op een rijke keus uit hun eigengebakken taarten. In 2006 werd Smartlappenkoor “Sipelsjeu” opgericht. “Sipel” is het Leeuwarder woord voor ui en dan komen de tranen vanzelf. “Sjeu” staat voor de sfeer die het koor in haar optredens legt. Dit mede door de prachtige kleding en de geweldige muzikale begeleiding!
 • 21-12-2019 20:00
  Kerstkoor 'De Kerststerren' uit Leeuwarden treedt weer op in de sfeervolle Dorpskerk Huizum. Het koor bestaat sinds 1995 en heeft ruim 20 leden. In december wordt vaak en op allerlei locaties opgetreden in Nederland en Duitsland. Het koor zingt a capella een meerstemmig repertoire dat inmiddels is uitgebouwd tot meer dan 100 kerstliederen in het Nederlands, Russisch, Latijn, Frans maar ook met Amerikaanse 'kerstkrakerhits'. Vaak zijn het eigen arrangementen van dirigente Jildou Talman. De opbrengsten van 'De Kerststerren' gaan ieder jaar naar een goed doel. Elly Bloem verzorgt dit jaar een verhaal bij Kerst.